رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی آسانسور در حال احداث ضروری است

رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی آسانسور در حال احداث ضروری است

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ ضیائی گفت: عدم وجود هرگونه پله و اختلاف سطح در ورودی آسانسور از الزامات ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای آسیب‌مندان، ناتوانان جسمی و سالمندان است.

این مقام مسئول افزود: رعایت این مهم در راستای تحقق حقوق شهروندان به خصوص معلولان و سالمندان بوده و به منظور تسهیل در استفاده سریع و راحت از آسانسور اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: شهرداری از پذیرش نقشه‌های ارائه شده با وجود پله یا اختلاف سطح در ورودی آسانسور خودداری می‌کند.

رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی آسانسور در حال احداث ضروری است

رعایت ضوابط ایجاد کف ورودی آسانسور در حال احداث ضروری است

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ ضیائی گفت: عدم وجود هرگونه پله و اختلاف سطح در ورودی آسانسور از الزامات ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای آسیب‌مندان، ناتوانان جسمی و سالمندان است.

این مقام مسئول افزود: رعایت این مهم در راستای تحقق حقوق شهروندان به خصوص معلولان و سالمندان بوده و به منظور تسهیل در استفاده سریع و راحت از آسانسور اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: شهرداری از پذیرش نقشه‌های ارائه شده با وجود پله یا اختلاف سطح در ورودی آسانسور خودداری می‌کند.

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

به گزارش سازه نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در جمع انجمن‌های صنعت آسانسور و پله برقی افزود: یکی از مهمترین موضوعات وزارت صنعت در سال جاری، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه است.

وی گفت: قطعاتی که امکان واردات ندارند باید شناسایی شده و امکان ساخت داخل آن بررسی شود و ما از انجمن‌ها می‌خواهیم در این زمینه اقدام کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: شورای سیاستگذاری صنعت آسانسور که در وزارتخانه فعال است می‌تواند راهگشای آینده این صنعت باشد و موانع توسعه این صنعت آن برداشته شود.

زرندی بیان داشت: رویکرد ما تقویت انجمن‌های استانی و تشکیل انجمن‌های ملی است که در این زمینه باید انجمن‌های استانی فعال‌تر عمل کنند.

وی ادامه داد: برخی صنایع مثل صنعت آسانسور، دارای واحد تولیدی مرسوم نیستند، بر این اساس برای حمایت از آنها نیازمند دستورالعملی برای این نوع صنایع به عنوان تولید بدون کارخانه هستیم تا مشکلات حقوقی و اجرایی آنها رفع شود.

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

به گزارش سازه نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در جمع انجمن‌های صنعت آسانسور و پله برقی افزود: یکی از مهمترین موضوعات وزارت صنعت در سال جاری، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه است.

وی گفت: قطعاتی که امکان واردات ندارند باید شناسایی شده و امکان ساخت داخل آن بررسی شود و ما از انجمن‌ها می‌خواهیم در این زمینه اقدام کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: شورای سیاستگذاری صنعت آسانسور که در وزارتخانه فعال است می‌تواند راهگشای آینده این صنعت باشد و موانع توسعه این صنعت آن برداشته شود.

زرندی بیان داشت: رویکرد ما تقویت انجمن‌های استانی و تشکیل انجمن‌های ملی است که در این زمینه باید انجمن‌های استانی فعال‌تر عمل کنند.

وی ادامه داد: برخی صنایع مثل صنعت آسانسور، دارای واحد تولیدی مرسوم نیستند، بر این اساس برای حمایت از آنها نیازمند دستورالعملی برای این نوع صنایع به عنوان تولید بدون کارخانه هستیم تا مشکلات حقوقی و اجرایی آنها رفع شود.

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

صنعت آسانسور و پله برقی باید به سمت صادرات برود

به گزارش سازه نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در جمع انجمن‌های صنعت آسانسور و پله برقی افزود: یکی از مهمترین موضوعات وزارت صنعت در سال جاری، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه است.

وی گفت: قطعاتی که امکان واردات ندارند باید شناسایی شده و امکان ساخت داخل آن بررسی شود و ما از انجمن‌ها می‌خواهیم در این زمینه اقدام کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: شورای سیاستگذاری صنعت آسانسور که در وزارتخانه فعال است می‌تواند راهگشای آینده این صنعت باشد و موانع توسعه این صنعت آن برداشته شود.

زرندی بیان داشت: رویکرد ما تقویت انجمن‌های استانی و تشکیل انجمن‌های ملی است که در این زمینه باید انجمن‌های استانی فعال‌تر عمل کنند.

وی ادامه داد: برخی صنایع مثل صنعت آسانسور، دارای واحد تولیدی مرسوم نیستند، بر این اساس برای حمایت از آنها نیازمند دستورالعملی برای این نوع صنایع به عنوان تولید بدون کارخانه هستیم تا مشکلات حقوقی و اجرایی آنها رفع شود.