هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان از پلمب هفت دستگاه آسانسور غیر ایمن در ۲ واحد تجاری توسط کارشناسان این شهرستان خبر داد.
ناهید سربازپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه استاندارد مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور به شماره ۶۳۰۳ مشمول استاندارد اجباری است لذا استفاده از آسانسورها در اماکن دولتی و عمومی باید پس از انطباق با استاندارد و تایید شرکت بازرسی و صدور مجوز مربوطه انجام شود.
وی اظهار داشت: اداره استاندارد رفسنجان در سال گذشته نسبت به شناسایی آسانسورها عمومی و دولتی اقدام کرد و اطلاع رسانی لازم در زمینه مشمول استاندارد اجباری بودن آسانسورها انجام شده است.
رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان ادامه داد: با فقدان اقدام لازم و ارائه مجوز مربوطه در برخی مراکز دولتی مواجه شدیم که پس از هماهنگی با دادستانی آسانسورهای معیوب پلمب شد و این ۲ مجتمع تجاری با وجود سپری شدن مهلت دادستانی تاکنون اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده است.
وی تاکید کرد: این اداره با توجه به سپری شدن مهلت دادستانی نسبت به پلمب مجدد آسانسورهای فاقد تاییدیه لازم، اقدام خواهد کرد.
سربازپور عنوان کرد: ۲۵ آسانسورها عمومی غیر استاندارد در رفسنجان شناسایی شد که تعدادی از این آسانسورها در اماکن درمانی قرار دارد و به بیماران خدمات رسانی می کند.
به گفته وی دیگر آسانسورها که مهلت رفع نقص آنان سپری شده تاکنون شرایط انطباق با استاندارد ملی را کسب نکرده اند، در دستور کار پلمب اداره استاندارد قرار دارد.

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

با توجه به شمول اجرای اجباری استاندارد آسانسور برقی لازم است تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان قبل از انعقاد قرداد تامین آسانسور از دارا بودن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاریخ اعتبار معتبر توسط شرکت‌های عرضه کننده آسانسور اطمینان حاصل کنند.

مرتضی رهنما افزود: از آنجاییکه تمامی مراحل فرآیند بازرسی آسانسور برقی از طریق سامانه ملی مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.isiri.gov.ir صورت میپذیرد لذا تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان می‌توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه تمام هزینه‌های قانونی قابل پرداخت به شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد طبق تعرفه‌های مندرج در سامانه مذکور وجود دارد لذا متقاضیان آسانسور از پذیرش تعهد پرداخت هرگونه مبلغ اضافی خودداری کنند.

مدیر کل استاندارد فارس گفت: تمامی مراحل ثبت درخواست و انجام بازرسی آسانسور در سامانه میز خدمت اداره کل استاندارد فارس به آدرس http://shiraz.isiri.gov.ir موجود بوده و متقاضیان با مراجعه به سایت مذکور نیازی به مراجعه به اداره کل را نخواهند داشت.

رهنما: با تاکید بر اینکه اعتبار مجوز تاییدیه استاندارد آسانسور یکساله بوده لذا مالکین و بهره برداران آسانسور لازم است نسبت به تمدید تاییدیه استاندارد بصورت سالانه اقدام کنند.

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

با توجه به شمول اجرای اجباری استاندارد آسانسور برقی لازم است تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان قبل از انعقاد قرداد تامین آسانسور از دارا بودن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاریخ اعتبار معتبر توسط شرکت‌های عرضه کننده آسانسور اطمینان حاصل کنند.

مرتضی رهنما افزود: از آنجاییکه تمامی مراحل فرآیند بازرسی آسانسور برقی از طریق سامانه ملی مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.isiri.gov.ir صورت میپذیرد لذا تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان می‌توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه تمام هزینه‌های قانونی قابل پرداخت به شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد طبق تعرفه‌های مندرج در سامانه مذکور وجود دارد لذا متقاضیان آسانسور از پذیرش تعهد پرداخت هرگونه مبلغ اضافی خودداری کنند.

مدیر کل استاندارد فارس گفت: تمامی مراحل ثبت درخواست و انجام بازرسی آسانسور در سامانه میز خدمت اداره کل استاندارد فارس به آدرس http://shiraz.isiri.gov.ir موجود بوده و متقاضیان با مراجعه به سایت مذکور نیازی به مراجعه به اداره کل را نخواهند داشت.

رهنما: با تاکید بر اینکه اعتبار مجوز تاییدیه استاندارد آسانسور یکساله بوده لذا مالکین و بهره برداران آسانسور لازم است نسبت به تمدید تاییدیه استاندارد بصورت سالانه اقدام کنند.

بازرسی رایگان آسانسورهای شهر کرمان

بازرسی رایگان آسانسورهای شهر کرمان

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: آسانسور‌های در حال بهره برداری استان کرمان، باید مورد سرویس و نگهداری مستمر قرار گیرند و به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد و ایمنی، به صورت سالانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، تحت بازرسی ادواری قرار می‌گیرند و گواهینامه ایمنی دریافت می‌کنند.

او افزود: متقاضیان انجام بازرسی ادواری رایگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۳۳۲۱۱۷۹۶ و ۳۳۲۱۱۰۵۱ (شرکت بازرسی فنی ایمن گاز مهر گستر) تماس حاصل کنند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: مطابق الزامات استاندارد ملی ۱ - ۶۳۰۳ و دستورالعمل‌های جاری سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی ایمنی صادر شده برای آسانسور‌ها توسط اداره کل استاندارد استان کرمان، دارای اعتبار یکساله است.

او بیان داشت: گواهینامه ایمنی آسانسور توسط تاییدیه‌های اداره کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، صادر می‌شود.

بازرسی رایگان آسانسورهای شهر کرمان

بازرسی رایگان آسانسورهای شهر کرمان

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: آسانسور‌های در حال بهره برداری استان کرمان، باید مورد سرویس و نگهداری مستمر قرار گیرند و به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد و ایمنی، به صورت سالانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، تحت بازرسی ادواری قرار می‌گیرند و گواهینامه ایمنی دریافت می‌کنند.

او افزود: متقاضیان انجام بازرسی ادواری رایگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۳۳۲۱۱۷۹۶ و ۳۳۲۱۱۰۵۱ (شرکت بازرسی فنی ایمن گاز مهر گستر) تماس حاصل کنند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: مطابق الزامات استاندارد ملی ۱ - ۶۳۰۳ و دستورالعمل‌های جاری سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی ایمنی صادر شده برای آسانسور‌ها توسط اداره کل استاندارد استان کرمان، دارای اعتبار یکساله است.

او بیان داشت: گواهینامه ایمنی آسانسور توسط تاییدیه‌های اداره کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، صادر می‌شود.