سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

واحد سرویس و نگهداری شرکت فنی مهندسی آسانسور رازی متشکل از سرویسکاران آموزش دیده و مجرب است،که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستانهای حومه، آماده ارائه خدمات و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد. این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات قابلیت ارائه خدمات سرویس ، نگهداری حتی در ایام تعطیل را نیز دارد. سرویس و بازرسی در مجموعه فنی مهندسی آسانسور رازی بر اساس چک لیست شرکت صورت می گیرد و از جمله خدمات قابل ارائه در این مجموعه به اختصار می توان گفت:

  • سرویس و نگهداری آسانسور مطابق با استاندارد بین المللی EN-81 آسانسور
  • سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص، گیرلس، هیدرولیک
  • ارائه چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور به مدیر ساختمان
  • اجرای جنرال سرویس (General Service) در ابتدای قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
  • گارانتی قطعات نصب شده تحت پوشش قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
  • اجرای تعمیرات دوره ای توسط پرسنل متخصص و با تجربه شرکت
  • ارائه خدمات به ساختمانهای خاص و پر ترافیک توسط سرویسکار مقیم
  • ارائه خدمات سرویس و نگهداری آسانسور به طور منظم و On time
  • رفع خرابی در اسرع وقت
  • ارائه خدمات سرویس ، نگهداری حتی در ایام تعطیل