تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

برنا؛مژده شعاعی در مورد تأمین و نصب تجهیزات ایستگاه های مترو، بیان کرد: درحال حاضر در ایستگاه های درحال بهره برداری، تجهیزات به طور کامل نصب شده اند و تأمین و نصب تجهیزات برای ایستگاه هایی که در آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند متناسب با برنامه زمان بندی صورت می گیرد.
وی در مورد وضعیت مناسب سازی ایستگاه ها برای افراد معلول و کم توان، اظهار داشت: نصب آسانسور، پله برقی و تنظیم ارتفاع واگن با سکوی ایستگاه از جمله اقداماتی است که بر عهده ما قرار دارد. در سال های گذشته آسانسور از کشورهای دیگر وارد می شد و شرکت مترو هزینه ی بسیاری در قبال این واردات پرداخت می کرد به همین علت این مورد در اولویت آخر برای تأمین تجهیزات قرار داشت. از این رو، برنامه ریزی شد تا به منظور تأمین این وسیله تجهیزاتی، تولید آن داخلی شود.
مدیر پروژه تجهیزات خط 7 متروی تهران با اعلام اینکه در اقدامی جدید، با توجه به تحریم ها مدیریت شهری به منظور تأمین تجهیزات مترو به سمت تولید داخلی حرکت کرده است، گفت: در دو ماه گذشته کارگروه تخصصی ساخت داخل با حضور افراد صاحب نظر تشکیل شده است. از کارخانه هایی که ظرفیت تولید داشتند بازدید صورت گرفته تا براساس روندهای مشخص شده تولید تجهیزات را انجام دهند. بعد از فرآیند تأمین تجهیزات، نصب وسایل متناسب با برنامه زمان بندی شروع خواهد شد. اولین اقدام این کارگروه بررسی سطح تکنولوژی تجهیزات و اقتصادی بودن تجهیزات بود. برخی از قطعات می توانند ساخت داخل باشند، اما از لحاظ اقتصادی راه اندازی یک خط تولید جداگانه به صرفه نباشد. همچنین برخی از تجهیزات نیز در سطح تکنولوژی تولید داخل نیستند.

تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

برنا؛مژده شعاعی در مورد تأمین و نصب تجهیزات ایستگاه های مترو، بیان کرد: درحال حاضر در ایستگاه های درحال بهره برداری، تجهیزات به طور کامل نصب شده اند و تأمین و نصب تجهیزات برای ایستگاه هایی که در آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند متناسب با برنامه زمان بندی صورت می گیرد.
وی در مورد وضعیت مناسب سازی ایستگاه ها برای افراد معلول و کم توان، اظهار داشت: نصب آسانسور، پله برقی و تنظیم ارتفاع واگن با سکوی ایستگاه از جمله اقداماتی است که بر عهده ما قرار دارد. در سال های گذشته آسانسور از کشورهای دیگر وارد می شد و شرکت مترو هزینه ی بسیاری در قبال این واردات پرداخت می کرد به همین علت این مورد در اولویت آخر برای تأمین تجهیزات قرار داشت. از این رو، برنامه ریزی شد تا به منظور تأمین این وسیله تجهیزاتی، تولید آن داخلی شود.
مدیر پروژه تجهیزات خط 7 متروی تهران با اعلام اینکه در اقدامی جدید، با توجه به تحریم ها مدیریت شهری به منظور تأمین تجهیزات مترو به سمت تولید داخلی حرکت کرده است، گفت: در دو ماه گذشته کارگروه تخصصی ساخت داخل با حضور افراد صاحب نظر تشکیل شده است. از کارخانه هایی که ظرفیت تولید داشتند بازدید صورت گرفته تا براساس روندهای مشخص شده تولید تجهیزات را انجام دهند. بعد از فرآیند تأمین تجهیزات، نصب وسایل متناسب با برنامه زمان بندی شروع خواهد شد. اولین اقدام این کارگروه بررسی سطح تکنولوژی تجهیزات و اقتصادی بودن تجهیزات بود. برخی از قطعات می توانند ساخت داخل باشند، اما از لحاظ اقتصادی راه اندازی یک خط تولید جداگانه به صرفه نباشد. همچنین برخی از تجهیزات نیز در سطح تکنولوژی تولید داخل نیستند.

هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان از پلمب هفت دستگاه آسانسور غیر ایمن در ۲ واحد تجاری توسط کارشناسان این شهرستان خبر داد.
ناهید سربازپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه استاندارد مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور به شماره ۶۳۰۳ مشمول استاندارد اجباری است لذا استفاده از آسانسورها در اماکن دولتی و عمومی باید پس از انطباق با استاندارد و تایید شرکت بازرسی و صدور مجوز مربوطه انجام شود.
وی اظهار داشت: اداره استاندارد رفسنجان در سال گذشته نسبت به شناسایی آسانسورها عمومی و دولتی اقدام کرد و اطلاع رسانی لازم در زمینه مشمول استاندارد اجباری بودن آسانسورها انجام شده است.
رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان ادامه داد: با فقدان اقدام لازم و ارائه مجوز مربوطه در برخی مراکز دولتی مواجه شدیم که پس از هماهنگی با دادستانی آسانسورهای معیوب پلمب شد و این ۲ مجتمع تجاری با وجود سپری شدن مهلت دادستانی تاکنون اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده است.
وی تاکید کرد: این اداره با توجه به سپری شدن مهلت دادستانی نسبت به پلمب مجدد آسانسورهای فاقد تاییدیه لازم، اقدام خواهد کرد.
سربازپور عنوان کرد: ۲۵ آسانسورها عمومی غیر استاندارد در رفسنجان شناسایی شد که تعدادی از این آسانسورها در اماکن درمانی قرار دارد و به بیماران خدمات رسانی می کند.
به گفته وی دیگر آسانسورها که مهلت رفع نقص آنان سپری شده تاکنون شرایط انطباق با استاندارد ملی را کسب نکرده اند، در دستور کار پلمب اداره استاندارد قرار دارد.

هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

هفت آسانسور غیرایمن در رفسنجان پلمب شد

رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان از پلمب هفت دستگاه آسانسور غیر ایمن در ۲ واحد تجاری توسط کارشناسان این شهرستان خبر داد.
ناهید سربازپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه استاندارد مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور به شماره ۶۳۰۳ مشمول استاندارد اجباری است لذا استفاده از آسانسورها در اماکن دولتی و عمومی باید پس از انطباق با استاندارد و تایید شرکت بازرسی و صدور مجوز مربوطه انجام شود.
وی اظهار داشت: اداره استاندارد رفسنجان در سال گذشته نسبت به شناسایی آسانسورها عمومی و دولتی اقدام کرد و اطلاع رسانی لازم در زمینه مشمول استاندارد اجباری بودن آسانسورها انجام شده است.
رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان ادامه داد: با فقدان اقدام لازم و ارائه مجوز مربوطه در برخی مراکز دولتی مواجه شدیم که پس از هماهنگی با دادستانی آسانسورهای معیوب پلمب شد و این ۲ مجتمع تجاری با وجود سپری شدن مهلت دادستانی تاکنون اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده است.
وی تاکید کرد: این اداره با توجه به سپری شدن مهلت دادستانی نسبت به پلمب مجدد آسانسورهای فاقد تاییدیه لازم، اقدام خواهد کرد.
سربازپور عنوان کرد: ۲۵ آسانسورها عمومی غیر استاندارد در رفسنجان شناسایی شد که تعدادی از این آسانسورها در اماکن درمانی قرار دارد و به بیماران خدمات رسانی می کند.
به گفته وی دیگر آسانسورها که مهلت رفع نقص آنان سپری شده تاکنون شرایط انطباق با استاندارد ملی را کسب نکرده اند، در دستور کار پلمب اداره استاندارد قرار دارد.

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

آسانسور برقی مشمول استاندارد اجباری می شود

با توجه به شمول اجرای اجباری استاندارد آسانسور برقی لازم است تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان قبل از انعقاد قرداد تامین آسانسور از دارا بودن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاریخ اعتبار معتبر توسط شرکت‌های عرضه کننده آسانسور اطمینان حاصل کنند.

مرتضی رهنما افزود: از آنجاییکه تمامی مراحل فرآیند بازرسی آسانسور برقی از طریق سامانه ملی مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.isiri.gov.ir صورت میپذیرد لذا تمامی مالکان، کارفرمایان و فعالان بخش صنعت ساختمان می‌توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه تمام هزینه‌های قانونی قابل پرداخت به شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد طبق تعرفه‌های مندرج در سامانه مذکور وجود دارد لذا متقاضیان آسانسور از پذیرش تعهد پرداخت هرگونه مبلغ اضافی خودداری کنند.

مدیر کل استاندارد فارس گفت: تمامی مراحل ثبت درخواست و انجام بازرسی آسانسور در سامانه میز خدمت اداره کل استاندارد فارس به آدرس http://shiraz.isiri.gov.ir موجود بوده و متقاضیان با مراجعه به سایت مذکور نیازی به مراجعه به اداره کل را نخواهند داشت.

رهنما: با تاکید بر اینکه اعتبار مجوز تاییدیه استاندارد آسانسور یکساله بوده لذا مالکین و بهره برداران آسانسور لازم است نسبت به تمدید تاییدیه استاندارد بصورت سالانه اقدام کنند.