اجزای کلی یک دستگاه آسانسور

۱ سال پیش

موتور

موتور برقی چندفازه که قدرتش بالای 5/3 وات است و نوع دیگر موتور، موتورهای  dc است که قبلا کاربرد زیادی داشته است. موتور وظیفه حمل اشخاص را بر عهده دارد یعنی موتور وزنه و کابین را به هم بسته است.

ترمز

سیستم ترمز متشکل از سیم پیچ، بازو، لنت و هسته است. سیستم ترمز روی موتور قرار دارد و زمانی ترمز آزاد خواهد شد آسانسور به حرکت در خواهد آمد.

دربازکن خودکار

آسانسورها دارای دو نوع در، در لولایی و خودکار ( در انواع مختلف ) هستند. درهای لولایی یا معمولی به وسیله سیم پیچ و هسته روی کابین اجرا خواهند شد و در آسانسور را باز خواهند کرد. زمان حرکت ولتاژ وارده به سیم پیچ باعث جمع کردن بازوی کمان آسانسور شده و در نتیجه با بازوها برخورد نخواهد کرد. در آسانسورهای دارای درهای خودکار یا اتوماتیک باز شدن و بسته شدن در به وسیله موتور برقی صورت خواهد گرفت.

ریویزیون

سیستمی که به سرویسکار و تعمیرکار ربط دارد یعنی در زمان شستی ها کار نکند و فقط بتوان از رو کابین را کنترل کرد و سیستم های که دارای دو شستی هستند حرکات عمودی را بر عهده دارند. ریویزیون باعث سرعت کم آسانسور در زمان سرویس و تعمیر برای امنیت بیشتر سرویسکار خواهد بود. ریوزیون برای تعیمر درون چاهک، عوض کردن سیم کشی، سنسورها و غیره کاربرد دارد.

سیم بکسل

تعداد سیم بکسل ها با توجه به نوع، سنگینی کابین و قطر کابین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر بیش از حد از سیم بکسل استفاده کرد اصطکاک زیادی به وجود خواهد آمد اما سبب خوردگی نخواهد شد.

تراول کابل

تراول کابل یک کابل وصل شده به تابلوفرمان و زیر کابین است و وظیفه ایجاد ارتباط میان کابین و مدار را بر عهده دارد. هر چه تراول کابل کمتر باشد هزینه نصب کمتر خواهد شد. اما توجه داشته باشید که کم شدن تراول کابل ( کمتر از 12 رشته ) سبب گره خوردن تراول کابل خواهد شد. در درون تراول کابل از نخ نایلونی استفاده شده که موجب استقامت و بیشتر شدن عمر تراول کابل خواهد شد.

ترمزها

اگر برق آسانسور به صورت ناگهانی قطع شود ترمز آسانسور به شکل خودکار عمل خواهد کرد.

سیستم محرکه آسانسور

هر آسانسور دارای سیستم محرکه است و به دو صورت حرکت آسانسور صورت خواهد گرفت و آسانسور باید ترمزش فعال باشد تا باعث توقف ترمز شود.

سیستم تعلیق

سیستم تعلیق باعث معلق شدن وزنه های تعادل با کابین  به وسیله سیم بکسل بوده که به بالای چارچوب آسانسور وصل شده است. سیستم تعلیق وسیله ای خودکار برای تنظیم سیم بکسل است که با عملکرد متعادل سازی خود، اجزای آسانسور را نگه خواهد داشت.

وزنه تعادل

وزنه تعادل باعث تعادل سنگینی کابین ( که توسط مسافران و بار ایجاد شده ) است.

ریل ها

ریل ها وظیفه هدایت کابین، هدایت وزنه تعادل، مانع از بروز نوسانات، متوقف کردن کابین را بر عهده دارند.

کفشک

تعادل وزنه و کابین به وسیله کفشک وصل شده به شاسی ایجاد خواهد شد و دو نوع کفشک به نام کفشک لغزشی و غلطکی برای آسانسور وجود دارد.

گاورنر

گاورنر در قسمت موتورخانه قرار گرفته است. زمانی که سرعت آسانسور باعث فعال کردن گاورنر شود گاورنر باعث نگه داشتن سیم بکسل و فعال شدن سیستم ایمنی خواهد شد.

پاراشوت

سیستم ایمنی یا پاراشوت برای ایمنی بار و اشخاص است که به وسیله یک زنجیر فعال است. وزنه تعادل هنگامی مجهز به اراشوت خواهد شد که در طبقه پایین آسانسور در واحد مسکونی قرار داشته باشد.

ضربه گیر

از دیگر اجزای یک آسانسور ضربه گیر است که انواع مختلفی را دارد.

  • درها
  • کابل کشی
  • اتاق ماشین آلات
  • محرک استوانه ای
  • موتورهای پیچیده به کابل
  • کابل های دارای سیم
  • انواع موتورها
  • پوشش آسانسور
  • اتصالات
  • کابین