بیمه آسانسور

۱ سال پیش

از هر دیدگاهی که نگاه کنیم وجود آسانسور زندگی را برای بسیاری از ما آسان تر کرده است، برای مثال در مواقع مختلف که امکان استفاده از پله وجود ندارد کافیست از آسانسور استفاده کنیم و قدردان این اختراع کاربردی بشر باشیم. با وجود تمام مزایا، آسانسورها گاهی دچار مشکلات مختلفی مانند نقص فنی یا حوادث می‌شوند که می تواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی است که بیمه آسانسور به کمک‌ می‌آید. 

بیمه آسانسور یا همان بیمه مسئولیت آسانسور خسارت‌های ناشی از حوادث مختلف، در زمان مسئولیت یک فرد را پوشش می دهد. بیمه مسئولیت انواع مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بیمه مسئولیت آسانسور است. بیمه مسئولیت آسانسور یا همان بیمه آسانسور برای جبران خسارات ناشی از حوادث آسانسور ایجاد شده است. این بیمه خسارات مختلفی که در اثر استفاده از آسانسور ایجاد شده است را پوشش می‌دهد. برای مثال در صورت سقوط آسانسور، بیمه خسارات مالی و جانی که به افراد وارد شده است را پوشش می‌دهد. البته این پوشش‌ها شرایطی دارند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

بیمه مسئولیت آسانسور چه پوشش‌هایی دارد؟

بیمه آسانسور خساراتی که در اثر حادثه زمان استفاده از آسانسور ایجاد شده است را جبران می‌کند. این خسارت‌های می‌توانند مالی یا جانی باشند ولی این بیمه در بیشتر شرایط فقط خسارت‌های جانی را جبران می‌کند. برای استفاده از بیمه آسانسور در زمان حادثه، باید تمام سرویس‌های قبل از حادثه به موقع انجام شده باشند. همچنین تعمیرکار باید به صورت شرکتی باشد و تمام فاکتورها و گزارش سرویس و مدارک سلامت آسانسور موجود باشند. در شرایطی که تعمیرکار متفرقه باشد خسارت توسط بیمه پرداخت نخواهد شد. بیمه آسانسور پوشش‌های زیر را دارد. . پوشش های بیمه آسانسور بطور کلی شامل موارد زیر می شود:

  • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  • پوشش غرامت فوت (دیه)
  • پوشش غرامت نقص عضو

 

در آسانسورهای باری خسارت مالی هم پوشش داده می‌شود و در صورت وقوع حادثه خسارت مالی نیز دریافت می‌کنند.

 

پرداخت دیه و نقص عضو در بیمه آسانسور مطابق با نرخ دیه هر سال انجام می‌شود. مبلغ دیه در سال ۱۴۰۱ برای ماه‌های حرام ۸۰۰ میلیون تومان و برای ماه‌های عادی ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. پوشش هزینه پزشکی هم به انتخاب خودتان از ۵ تا ۴۰ میلیون تومان مشخص می‌شود. برای استفاده از بیمه آسانسور در زمان حادثه، باید تمام سرویس‌های قبل از حادثه به موقع انجام شده باشند. همچنین تعمیرکار باید به صورت شرکتی باشد و تمام فاکتورها و گزارش سرویس و مدارک سلامت آسانسور وجود داشته باشند. در شرایطی که تعمیرکار متفرقه باشد خسارت توسط بیمه پرداخت نخواهد شد.

 

ما در شرکت آسانسور و پله برقی رازی  با داشتن تکنسین های مجرب و توانا در زمینه سرویس و نگهداری و تعمیر و فروش آسانسور می تواند در تمام نقاط کشور ( شمال، جنوب، شرق و غرب) مالکین و کارفرمایان محترم را در تمام زمینه های مربوط به آسانسور از قبیل طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور و سرویس و نگهداری کمک نموده وهمواره  در کنار شما باشد . آسانسور قلب یک ساختمان است امنیت در آن مساوی است با امنیت روانی ساکنین ساختمان، پس باید در انتخاب و نگهداری آن دقت کنید