خدمات آسانسور در جنوب تهران

۹ ماه پیش

آسانسور در محیطی نصب میشود که از سه قسمت تشکیل شده :

موتور خانه ،چاه آسانسور،چاهک

انواع آسانسور از نظر کاربرد:

آسانسور حمل بار و مسافر ،آسانسور خدماتی،آسانسور خودروبر

زمان انجام خدمات آسانسور بستگی به گزینه هی زیادی دارد:

۱:نوع آسانسور

۲:مشخصات ساختمان مورد نظر

۳:زمان ساخت آسانسور

۴:کاربری ساختمان 

۵:مهارت متخصصان خدمات آسانسور

اولین نکته در نصب آسانسور در ساختمان، توانایی ساختمان در نگه داری و فشار آسانسور میباشد. اگر ساختمان مورد نظر توانایی خدمات آسانسور مورد نظر را نداشته باشد باید با توجه به مشخصات ساختمان مقاوم سازی شود.

این گزینه خود موجب میشود زمان خدمات آسانسور به طول انجامد.

البته در ساختمان های در حال اجرا خدمات آسانسوری سریع تر و راحت تر امکان پذیر میباشد.

ما در شرکت آسانسور و پله برقی رازی  با داشتن تکنسین های مجرب و توانا در زمینه سرویس و نگهداری و تعمیر و فروش آسانسور می تواند در تمام نقاط کشور ( شمال، جنوب، شرق و غرب) مالکین و کارفرمایان محترم را در تمام زمینه های مربوط به آسانسور از قبیل طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور و سرویس و نگهداری کمک نموده وهمواره  در کنار شما باشد . آسانسور قلب یک ساختمان است امنیت در آن مساوی است با امنیت روانی ساکنین ساختمان، پس باید در انتخاب و نگهداری آن دقت کنید