خدمات آسانسور در شمال تهران

۱ سال پیش

مجموعه رازی در خصوص خدمات برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر استان تهران در حیطه ی خدمات آسانسور، نصب آسانسور،راه اندازی آسانسور و کلیه امور مربوط به آسانسور در تهران میباشد

خدمات آسانسور در شمال تهران عبارت است از بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم.

به طور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و باز بینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا میکند و خرابی آنها باعت خطرات احتمالی جانی میگردد.

ار این رو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آن نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن میبایست به طور منظم و حد اقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.