مزایای آسانسور کششی

۶ ماه پیش

امکان استفاده از این آسانسورها در ساختمان های مرتفع و با سرعت بالا وجود دارد. سیستم فرمان آسانسورهای کششی ساده است. نصب این گونه آسانسورها سریع انجام می شود. امکان کنترل گروهی آسانسورها کنار هم وجود دارد.