570 تائیدیه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شد

۶ ماه پیش

از ابتدای سال جاری ۶۷۹ مورد درخواست در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور استان ثبت شده است. وی با اشاره به اینکه بازرسی از آسانسور دستگاه های اجرایی، مجتمع های مسکونی و تجاری، توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می گیرد بیان کرد: در صورت تایید ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تاییدیه را صادر می کند. وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت ایمنی و ارتقای کیفیت عملکرد آسانسورها، از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ آسانسور غیراستاندارد در مراکز دولتی، تجاری، پزشکی و مسکن مهر استان پلمپ شده است. قنبریان تاکید کرد: عقد قرارداد نصب و راه اندازی و همچنین سرویس و نگهداری آسانسور تنها توسط شرکت های معتبر و دارنده پروانه طراحی مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مجاز می باشد.