پلمب آسانسور‌های غیر ایمن در خوزستان

۱ سال پیش

آسانسور‌های غیر ایمن در اماکن عمومی و ساختمان‌های پزشکان خوزستان پلمب می‌شود.

سرپرست اداره کل استاندارد خوزستان گفت: این اداره کل پیرو انجام وظایف خود در نظارت بر ایمنی و کیفیت آسانسور‌های نصب شده در ساختمان‌ها برای حفظ سلامت استفاده کنندگان اقدام به انجام بازرسی و ارزیابی ایمنی آن‌ها کرد.

در این طرح از تعداد ۲۴۴ آسانسور در سطح استان بازرسی و پس از مشخص شدن نواقص موجود در آسانسور و اعلام به صاحبان ساختمان در چند مرحله، اقدام به پلمب آسانسور‌های غیر ایمن و دارای نواقص بحرانی کرد.

علی داودی افزود: به مدیران ۱۲۲ دستگاه در ساختمان‌های تجاری، پزشکی و دولتی در خصوص آسانسور‌های غیر ایمن و مغایر با استاندارد اخطار پلمب و فرصت رفع نقص داده شد.

وی گفت: با پایان یافتن مهلت فرآیند پلمب آسانسور‌ها آغاز شده ودر روز‌های اخیر ۶ دستگاه از آسانسور‌های غیر ایمن در مجتمع‌های پزشکی از دسترس و سرویس تا زمان رفع کامل نواقص خارج شدند.

 

ما در شرکت آسانسور و پله برقی رازی در خدمت خریداران و سازندگان ساختمان هستیم تا راهکار انتخاب یک شرکت آسانسور خوب را معرفی کنیم، چه خرید آسانسور و چه سرویس و نگهداری و اخذ استاندارد برای اوناوع آسانسور. آسانسور قلب یک ساختمان است امنیت در آن مساوی است با امنیت روانی ساکنین ساختمان، پس باید در انتخاب و نگهداری آن دقت کنید.