در سه ماهه اول سال 1401 ( 336 گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور در مازندران صادر شد)

۱ سال پیش

 سرپرست اداره کل استاندارد مازندران گفت: بازرسی ‌ها از آسانسورهای مجتمع‌ های مسکونی و تجاری، توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می گیرد و در صورت تایید ایمنی و عملکرد آسانسور توسط این شرکت ها ، گواهینامه تأییدیه ایمنی آسانسور توسط اداره کل صادر می شود.

وی بر اهمیت ایمنی و ارتقای کیفیت عملکرد آسانسورها تأکید کرد و اظهار داشت : این موضوع به همه شهرداری های استان به منظور لحاظ در صدور پروانه پایان کار ساختمان ها ابلاغ شده است.

رحیمی گفت: بر این اساس صدور پروانه پایان کار از سوی شهرداری ها برای ساختمان های دارای آسانسور اعم از تجاری، مسکونی و دولتی، منوط به اخذ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور از اداره کل استاندارد استان می باشد.

وی بیان داشت: این گواهینامه دارای اعتباری یکساله است و آسانسورها باید در دوره های یکساله مورد بازرسی مجدد قرار گیرند و از شهروندان، مالکان درخواست کرد در راستای تامین ایمنی استفاده کنندگان نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی ادواری آسانسور بصورت سالانه توجه جدی کنند

. شرکت آسانسور و پله برقی رازی  با بیش از 50 سال سابقه توانایی اخذ گواهینامه های استاندارد برای انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک  را داشته و در کنار مالکان و کارفرمایان عزیز می باشد . آسانسور قلب یک ساختمان است امنیت در آن مساوی است با امنیت روانی ساکنین ساختمان، پس باید در انتخاب و نگهداری آن دقت کنید.