304 تائیدیه ایمنی آسانسور در استان گلستان صادر شد

۱ سال پیش

رئیس اداره استاندارد استان گلستان از صدور 304 تائیدیه ایمنی اسانسور در 4 ماه اخیر خبر داد 

از این تعداد تائیدیه ایمنی آسانسور 203 عدد مربو به آسانسورهای تازه راه اندازی شده می باشد و 99 عدد نیز مربوط به استاندارد ادواری و برای آسانسورهایی بوده که قبلا تائیدیه استاندارد اولیه گرفته اند. 

وی به مدیران و مالکان ساختمان ها اعلام کرد اخذ تائیدیه استاندارد برای آسانسورهای ساختمان های تازه تاسیس الزامی است و صدور پروانه پایان کار منوط به اخذ تائیدیه استاندارد برای آسانسورها و ارائه آن به شهرداری هاست.

گواهینامه های استاندارد آسانسور اعتبار یکساله دارند و اخذ تائیدیه های ادواری و بازرسی فنی ضرورت دارد 

وی افزود بیمه نامه های اسانسورهایی که گواهینامه استاندارد ایمنی آسانسور ندارند فاقد اعتبار حقوقی بوده و در طول یکسال تائیدیه ایمنی انجام سرویس و نگهداری دوره ای منظم و ماهانه توسط شرکت های عرضه کننده معتبر آسانسور ضرورت دارد .

شرکت آسانسور رازی با بیش از 50 سال سابقه در صنعت آسانسور به مدیران و مالکان ساختمان ها در زمینه اخذ گواهینامه های اولیه و ادواری استاندارد انواع آسانسور ، بیمه نامه هی آسانسور و ارائه سرویس های دوره ای منظم یازی رسانده و در کنار شما باشد.