بلندترین آسانسور دنیا بیلانگ به ارتفاع ۳۳۰ متر در کشور چین قرار دارد.

۵ سال پیش