حبس ۲۰ دقیقه ای در داخل آسانسور بیمارستان

۵ سال پیش

پدری که برای عیادت از دختر بیمارش راهی بیمارستان شده بود، مدت زمانی در حدود ۲۰ دقیقه در آسانسور گرفتار شد.

پدری که برای عیادت از دختر بیمارش راهی بیمارستان شده بود، مدت زمانی در حدود ۲۰ دقیقه در آسانسور گرفتار شد. نکته حائز اهمیت، کار نکردن سیستم هشدار و نبود شماره تماس اضطراری داخل آسانسور بود.