سه دهم درصد آسانسورهای فعال در سازمانها و دستگاه ها استاندارد هستند

۵ سال پیش

وحید مرندی مقدم روز سه شنبه افزود: طی سال گذشته آسانسورهای بیش از 2 هزار سازمان دولتی، وزارتخانه ها و ساختمان های عمومی به صورت تصادفی توسط کارشناسان مورد بازید قرار گرفت که 99.7 درصد آنها غیر استاندارد بود. وی اظهار کرد: غیر استاندارد به ایرادهای جزئی، عمده و بحرانی اطلاق می شود. مرندی مقدم افزود: آسانسورها باید بر اساس مولفه های اعلام شده نصب و مورد استفاده قرار گیرد و بی توجهی به این موضوع مشکل آفرین است. این مسئول ادامه داد: بر این اساس نامه ای برای وزارتخانه ها و سازمان ها در ارتباط با وضعیت نابسامان آسانسورهای غیر استاندارد ارسال و اخطاریه های لازم نیز داده شده است. وی ابراز کرد: به اداره های کل استاندارد نیز تاکید شده است که بر آسانسور سازمان ها و ساختمان های عمومی نظارت و کنترل داشته باشند و در صورت مشاهده آسانسورهای غیر استاندارد نسبت به پلمپ آن اقدام کنند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در ارتباط با بررسی وضعیت استاندارد آسانسور منازل و مجتمع ها مشکلاتی وجود دارد که باید حکم داشته باشیم. وی بیان کرد: بر این اساس برای رفع این موضوع پیشنهادهایی به دولت ارائه شده است که درصورت تایید، این واحدها نیز ملزم به رعایت استاندارد آسانسور می شوند. مرندی مقدم خاطرنشان کرد: آسانسورهایی که قبل از سال 84 نصب شده اند بدون نظارت این سازمان بوده است و پس از این سال نظارت های جدی در این بخش انجام می شود.