پروژه های بیمارستانی انجام شده توسط آسانسور و پله برقی رازی

پروژه های بیمارستانی انجام شده توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد:

# نام محل نوع آسانسور تعداد/دستگاه ظرفیت(kg) سرعت(ms) توقف
1 بیمارستان ایرانشهر تهران کششی- مسافربر- برانکاربر 3 600-1500 1 11
2 بیمارستان دارالتوحید تهران کششی - مسافربر - برانکاردبر 3 750-1000 1 5
3 درمانگاه صندوق بازنشستگان فولاد تهران کششی- مسافربر 1 600 1 7
4 بیمارستان 96 تختخوابی شهید قلی پور بوکان کششی- تخت بر 1 1700 1 7
5 بیمارستان 160 تختخوابی شهید قدوسی نهاوند کششی- تخت بر - برانکاردبر 4 1000-2100 1 4
6 بیمارستان 64 تختخوابی شهدا تکاب کششی- تخت بر- برانکاردبر - مونشارژ 6 100-1000-1700 1 2 و 5
7 بیمارستان 235 تختخوابی امام رضا سیرجان کششی - تخت بر- مسافربر- مونشارژ 8 150-750-1600 1 4 و 5
8 بیمارستان 160 تختخوابی سینا اراک کششی - تخت بر- برانکاردبر-مسافربر 7 750-1000-1700 1.6 2 تا 9
9 بیمارستان 220 تختخوابی علامه بهلول گنابادی گناباد کششی- تخت بر- برانکاردبر - مونشارژ 10 300-1000-1700 1.6 2 تا 7
10 داروسازی ابوریحان تهران کششی- مسافربر 2 600 1.6 9
11 مرکز روانشناسی قدس شهرک قدس هیدرولیک برانکاردبر 1 1000 0.6 2
12 بیمارستان فردوس مشهد مقدس کششی - تخت بر- برانکاردبر 4 650-1700 1.6 6
13 بیمارستان 160 تختخوابی امام خمینی اسلام آباد غرب کششی - برانکاردبر 3 1000 1 6
14 بیمارستان کوهسار چالوس کششی پانوراما - مسافربر- برانکاردبر 4 600-1000 1 18
15 بیمارستان 220 تختخوابی باشت کهگیلویه و بویر احمد - باشت کششی- مسافربر- برانکاردبر - مونشارژ 3 100-640-1000 1 2
16 بیمارستان شهید رجایی کرج کششی 1 100 1 6
17 بیمارستان امام حسن هشتگرد کششی 1 1000 1 6
18 بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند کششی - تخت بر- مونشارژ 4 250-1600 1 2 و 5
19 بیمارستان کمالی کرج کششی تخت بر 3 1300-1600 1 5 و 7
20 بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران کششی- برانکاردبر - تخت بر- مسافربر- مونشارژ 12 1600-1000-450-200 1.6 2 تا 9
21 بیمارستان شهریار تهران کششی - مسافربر-تخت بر -برانکاردبر 3 900 , 1125 1.6 8 و 7
22 بیمارستان بهارلو تهران گیرلس-تخت بر 1 1600 1 3

پروژه های دانشگاهی انجام شده توسط آسانسور و پله برقی رازی

پروژه های دانشگاهی انجام شده توسط آسانسور و پله برقی رازی به شرح زیر می باشد:

# نام محل نوع آسانسور تعداد/دستگاه ظرفیت(kg) سرعت(ms) توقف
1 دانشگاه مالک اشتر تهران کششی 4 450 1.6 4
2 دانشگاه مالک اشتر تهران کششی 1 1200 1.6 12
3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - لویزان تهران کششی 2 600 1.6 4
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران تهران کششی 1 600 1.6 5
5 دانشگاه تربیت مدرس تهران کششی 3 1000-1200 1.6 5
6 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران کششی 2 600 1.6 9
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج کرج کششی 1 600 1 5