سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری

واحد سرویس، نگهداری و پشتیبانی فنی شرکت فنی مهندسی آسانسور رازی متشکل از تکنسین های آموزش دیده مجرب است که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستان های حومه، آماده ارائه خدمات و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش طول عمر و کارآیی دستگاه را بر عهده دارد. این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات قابلیت ارائه خدمات سرویس و نگهداری حتی در ایام تعطیل را در اسرع وقت دارد. سرویس و بازرسی در مجموعه فنی مهندسی آسانسور رازی براساس چک لیست و معاینات فنی و میدانی توسط کارشناس فنی واحد خدمات شرکت صورت می گیرد و از جمله خدمات قابل ارائه در این مجموعه به شرح زیر می باشد:

  • سرویس و نگهداری آسانسور با استاندارد بین المللی EN-81 آسانسور
  • سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص، گیرلس، روملس، هیدرولیک با کاربری های متفاوت
  • ارائه چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور به مسئلین ذیربط ساختمان ها
  • اجرای جنرال سرویس (General Service) در ابتدای قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
  • انجام گارانتی قطعات نصب شده تحت پوشش قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
  • اجرای تعمیرات ادواری توسط کارشناسان متخصص و با تجربه شرکت
  • ارائه خدمات به ساختمان های خاص و پر تردد توسط سرویس کاران مقیم
  • ارائه خدمات سرویس و نگهداری آسانسور به طور منظم و دقیق
  • رفع خرابی با حضور به موقع و در تمام طول شبانه روز و یام تعطیل مطابق قرارداد در اسرع وقت