20 مورد محبوسی در آسانسور در پی قطع برق سراسری در گرگان

۶ ماه پیش

با اشاره به قطعی ناگاهانی برق سراسری امروز پنج شنبه، اظهار کرد: ۲۰ مورد حادثه مربوط به قطعی برق در آسانسور به ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی گرگان گزارش شده است. وی افزود: تمامی افرادی که در آسانسورها گرفتار شده بودند به سلامت توسط نیروهای عملیاتی آتش نشانی از آسانسور خارج شدند. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان با تاکید بر اینکه شهروندان توجه داشته باشند هوا در آسانسور به هیچ عنوان تمام نخواهد شد، خاطرنشان کرد: آسانسوری که به دلیل قطعی برق از حرکت ایستاده است، سقوط نمی‌کند و شهروندان بدون هیچ ترس و استرسی خودشان، یا با کمک افراد خارج از آسانسور با آتش نشانی تماس بگیرند و اطمینان داشته باشند که پرسنل سازمان در کوتاه‌ترین زمان برای کمک آنها به محل خواهند رسید.