مدیرکل استاندارد بوشهر مطرح کرد؛ اولتیماتوم ۱۰ روزه به ۲۳ آسانسور غیراستاندارد بوشهر

۱ سال پیش

مدیرکل اداره استاندارد استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح ضربتی بررسی ایمنی آسانسورها گفت: 23 آسانسور غیراستاندارد در بخش‌های اداری و عمومی (نظیر مجتمع پزشکان یا هتل ها) استان غیراستاندار شناخته شده و به آن‌ها مهلت 10 روزه داده شده تا نسبت به استاندارسازی آسانسورهای  خود اقدام کنند در غیر این صورت این آسانسورها پلمب و نام‌شان رسانه‌ای می‌شود. به گزارش خلیج فارس؛ محمدرحیم بهره مند یادآور شد: در مجموع 267 آسانسور در مراکز اداری و عمومی مثل مطب پزشکان استان وجود دارد که 4 مورد دارای نقص بحرانی پلمب شد، 23 آسانسور غیراستاندارد در بخش‌های اداری و عمومی هم همکاری نکردند که طی سومین نامه که بصورت دستی به آنها تحویل شد، مهلت 10 روزه داده شده تا نسبت به استاندارسازی آسانسورهای خود اقدام کنند. در غیر این‌صورت ضمن رسانه‌ای شدن اسامی این ادارات و اماکن، آسانسورهای غیرایمن این مراکز پلمب می‌شود.