کفشک آسانسور و کاربرد آن

۱ سال پیش

کفشک آسانسور قطعه کوچکی از آسانسور می باشد که در حرکت نرم و آرام آسانسور وظیفه اصلی را به عهده دارد. 

 وظیفه اصلی این قطعه بهبود حرکت کابین و وزنه تعادل است.

محل نصب کفشک آسانسور در بالا و پایین کابین و وزنه تعادل آسانسور است.

لرزش کابین آسانسور مسئله‌‌ای ناخوشایند درون آسانسور است که ممکن است تابحال آن را تجربه کرده باشید. کاربرد و وظیفه اصلی کفشک آسانسور رفع این مورد است. البته ممکن است وزنه تعادل نیز دارای لرزش باشد که کفشک این مشکل را برطرف می‌نماید. در هر آسانسوری تعدادی ریل متصل به هم وجود دارند، لرزش و ارتعاش کابین آسانسور ناشی از عبور کابین از محل اتصال ریل‌ها است. البته نصب ناشاقول ریل و انحراف تیغه ریل نیز باعث بروز لرزش در کابین می‌شوند. در این شرایط نصب کفشک باعث بهبود حرکت کابین و کاهش لرزش آن می‌شود. این قطعه با ویژگی‌ها و وظایف زیر موجب بهبود عملکرد آسانسور می‌شود.

دارای کمترین میزان اصطکاک و فرسایش

کاهش صدا هنگام حرکت کابین و وزنه تعادل

رفع انحرافات و مشکلات ریل آسانسور و سایر قطعات متصل به آن

تامین امنیت جانی مسافران آسانسور

آسانسور رازی با بیش از 50 سال سابقه در صنعت آسانسور توانایی تامین تمامی قطعات آسانسور اعم از داخلی و خارجی را داشته و در کنار شما کارفرمایان و مدیران ساختمان ها می باشد.