آسانسورهای ناایمن در ساختمان های عمومی و مسکونی در استان البرز پلمپ خواهد شد

۱ سال پیش

در گفتگو با محمد حسین طاهری مدیر کل استاندارد استان البرز نکات ذیل حایز اهمیت می باشد:

1- برای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان ضروری است سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت های مجاز انجام شود.

2- بازرسی ادواری به صورت سالانه توسط بازرسان استاندارد برای تمدید تاییدیه ایمنی آسانسور اجباری است.
3- مسوولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان ، بهره برداران و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد.
 از تعداد هزار و 786 مورد بازرسی از آسانسورها حدود یک هزارو ۱۹ تاییدیه ایمنی آسانسور در سطح البرز صادر شده 
چهار دستگاه آسانسور فاقد استاندارد در مراکز دولتی البرز پلمب شد
 

آسانسور رازی با بیش از 50 ال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور توانایی اخذ گواهینامه های استاندارد اولیه و ادواری برای تمام آسانسورها را داشته و در کنار شما مالکان و بهره برداران می باشد