آسانسورهای غیر استاندارد استان گلستان

۱ سال پیش

مدیر کل استاندارد استان گلستان در جلسه شورای استاندارد گفت 62 درصد آسانسورهای اماکن عمومی در استان گلستان فاقد استاندارد می باشد و همه بخش ها باید همت خود را در کسب استاندارد گمارند. 

شرکت آسانسور رازی با بیش از 50 سال سابقه در صنعت آسانسور جهت اخذ گواهینامه استاندارد برای انواع آسانسور در کنار شما مالکان و کارفرمایان بوده و در تمامی زمینه های مربوط به آسانسور از فروش، نصب و راه اندازی، اخذ گواهینامه استاندارد و سرویس و نگهداری ماهیانه کمک رسان شما باشد